Een toekomstbestendige WOO oplossing

Door Twan Meijerink, Business Development Manager bij Shift2

In een tijdperk waarin transparantie en toegankelijkheid van overheidsinformatie steeds belangrijker worden, staan lokale overheden voor de uitdagende taak om aan de Wet Open Overheid (WOO) te voldoen. De WOO vereist dat overheidsinformatie actief openbaar gemaakt wordt, een opgave die met de traditionele middelen een behoorlijke inspanning vergt. Bij Shift2 hebben we deze uitdaging herkend en bieden we een oplossing die niet alleen aan de huidige behoeften voldoet, maar ook toekomstbestendig is.

De uitdagingen van de WOO

De Wet Open Overheid (WOO) heeft tot doel de transparantie binnen de overheid te vergroten en publieke informatie beter toegankelijk te maken voor iedereen. Echter, de implementatie hiervan brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor gemeenten, waterschappen en provincies. Van het stopgezette centrale initiatief 'de PLOOI' tot aan de versnipperde informatievoorziening; lokale overheden zoeken naar efficiënte manieren om hun publicaties online te presenteren en tegelijkertijd de toegankelijkheid en vindbaarheid te verbeteren.

 

De noodzaak van een nieuwe aanpak

De behoefte aan een geïntegreerde oplossing om werd duidelijk toen het Hoogheemraadschap Noorderkwartier ons benaderde met de vraag naar een efficiënte manier om aan de WOO te voldoen. Het was niet langer voldoende om informatie simpelweg beschikbaar te hebben; het moest ook gemakkelijk vindbaar, toegankelijk en gestructureerd zijn. De uitdaging lag niet alleen in het publiceren van informatie maar ook in het beheren en actualiseren ervan op een manier die zowel tijd- als kostenefficiënt is.

De oplossing

Bij Shift2 hebben we deze uitdaging aangepakt door twee complementaire oplossingen te ontwikkelen: een basiswebsite-oplossing en een geavanceerde, automatische oplossing samen met OpenWoo.app van Conduction.

  1. WOO basiswebsite

    Een toegankelijke website gebouwd met SIMsite Drupal waarop overheden hun publicaties kunnen plaatsen. Deze website biedt een duidelijke structuur met verschillende categorieën voor overheidspublicaties. Het stelt lokale overheden in staat om op een eenvoudige manier aan de basisvereisten van de WOO te voldoen.

  2. Geavanceerde automatische oplossing

    Deze oplossing automatiseert het publicatieproces, vermindert de werkdruk voor medewerkers en zorgt ervoor dat informatie altijd up-to-date en toegankelijk is. 

    Voor de geautomatiseerd oplossing hebben we onze basisoplossing uitgebreid met een gateway die automatisch gegevens verzamelt uit verschillende systemen, zoals zaaksystemen en raadsinformatiesystemen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de OpenWOO.app, ontwikkeld in samenwerking met Conduction.

Toekomstbestendig en flexibel

Onze WOO-propositie is niet alleen een antwoord op de huidige behoeften maar is ook toekomstbestendig. Het ondersteunt het principe van Common Ground, waarbij we streven naar een flexibele, modulaire architectuur die aanpasbaar is aan veranderende behoeften en technologieën. Zo kunnen overheden gemakkelijk nieuwe informatiebronnen integreren en blijven voldoen aan de toenemende eisen van transparantie en toegankelijkheid.

Conclusie

De Wet Open Overheid brengt grote veranderingen met zich mee voor de manier waarop overheidsinformatie wordt gedeeld en toegankelijk gemaakt. Wij begrijpen deze uitdagingen en zijn daarom opzoek gegaan naar de oplossing die niet alleen de lasten van vandaag aanpakken, maar ook klaar zijn voor de toekomst. Zo ondersteunen we lokale overheden bij het realiseren van een transparantere, toegankelijkere en efficiëntere informatievoorziening voor alle burgers.