Voor andere lokale overheden

Lokale overheden die buiten de categorie gemeente, waterschappen en provincies vallen in Nederland, zoals Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's), belastingsamenwerkingen, veiligheidsregio's, omgevingsdiensten, sociale werkbedrijven en gemeenschappelijke regelingen, kunnen wij uiteraard ook bijstaan als partner in digitale dienstverlening. Wij hebben de kennis, begrijpen de uitdagingen en bieden oplossingen die jouw processen transformeren. 

"Wij helpen alle lokale overheden dichtbij burgers en bedrijven te zijn waar het moet, en op afstand te blijven waar het kan. Wij maken het eenvoudiger om zaken met de overheid te doen."

Hoe helpen wij lokale overheden met hun uitdagingen?

Toegankelijke informatie

Door inwoners en bedrijven optimaal en toegankelijk te informeren.

Digitaal

Door inwoners en bedrijven zaken digitaal aan te laten vragen en te regelen. Maar ook te informeren over hun aanvragen.

Regie

Door inwoners en bedrijven regie te geven over hun eigen gegevens.

Veilige en modern

Door digitale dienstverlening veilig en modern te verbinden met digitale integraties van taak- en zaaksystemen.

Optimale verwerking

En door te zorgen dat specialisten optimale dienstverlening kunnen verwerken in de back-office systemen.

Oftewel: Onze oplossingen en diensten zijn ontworpen om de communicatie te verbeteren, administratieve processen te vereenvoudigen en de efficiëntie te verhogen. Dit alles volgens de richtlijnen en wetgeving waar Nederlandse lokale overheden aan moeten voldoen. 

Wat ons onderscheidt, is dat wij als organisatie enkel en alleen focussen op het bieden van softwareoplossingen aan lokale overheden in Nederland. Dit betekent dat wij inhoudelijke kennis en focus hebben. Wij zijn niet enkel een leverancier met producten en diensten die voldoen aan de wensen en eisen van een overheid. Dat zijn we ook, maar bovenal zijn wij een partner die samen met de overheid streeft naar optimale digitale dienstverlening. "Together we improve" is onze slogan en dat is wat alle lokale overheden van ons mogen verwachten. 

De meerwaarde van onze oplossingen voor lokale overheden

1. Informeren van inwoners en bedrijven

Met de website en PDC oplossingen van Shift2 zijn jouw inwoners en bedrijven altijd geïnformeerd over belangrijke zaken. Onze oplossingen stellen lokale overheden in staat om met toegankelijke content (op B1 niveau) nieuws, aankondigingen en andere essentiële informatie makkelijk te delen. Inwoners en bedrijven zijn dus altijd op een inclusieve en toegankelijke manier up to date. 

Meer over onze oplossingen 

Vrouw op fiets
Oudere vrouw kijkt lachend naar telefoon

2. Zaken online aanvragen en regelen door inwoners en ondernemers

Niet weg te denken uit het bieden van digitale dienstverlening is de mogelijkheid om online zaken aan te vragen, te wijzigen of te regelen. Wij bieden verschillende oplossingen aan, zoals onze Formulier-, e-diensten en een MijnInwoner of MijnBedrijven-oplossing. Deze stellen jouw inwoners en bedrijven in staat om diensten online aan te vragen en te regelen. Van vergunningaanvragen tot adreswijzigingen, onze e-diensten zijn ontworpen om processen te stroomlijnen en de klanttevredenheid te verhogen. Met de oplossingen van Shift2 kunnen inwoners en bedrijven gemakkelijk hun aanvragen indienen en volgen, wat zorgt voor een snellere en efficiëntere dienstverlening. 

Meer over onze oplossingen om zaken te regelen

3. Online raadplegen en selfservice

Met de MijnInwoner of MijnBedrijven-oplossing kunnen inwoners en bedrijven hun persoonlijke gegevens en de status van hun aanvragen eenvoudig online raadplegen. Dit verhoogt de transparantie en vermindert de werkdruk voor medewerkers. Inwoners kunnen altijd en overal toegang krijgen tot hun informatie, wat zorgt voor meer vertrouwen en tevredenheid.

Lees meer over MijnPortaal

Remco en Bradley achter de computer in overleg
Programmeur wijst naar beeldscherm

4. Integreren met systemen

Onze software integreert naadloos met bestaande back-office systemen, wat zorgt voor efficiënte gegevensuitwisseling en een soepele verwerking van aanvragen. Dit betekent minder handmatige invoer en minder kans op fouten, wat resulteert in een meer gestroomlijnde en efficiëntere dienstverlening. Integraties met en tussen onze software zijn gebaseerd op de standaard koppelvlakken die lokale overheden kennen, van Standaard Uitwisseling Formaten en berichten tot API’s die vastgesteld zijn.

Digitale dienstverlening is meer dan alleen een online intake bij een inwoner of bedrijf

Digitale dienstverlening is de keten van intake tot verwerking, zonder dat iemand handmatig zaken moet invoeren en een inwoner of bedrijf gevraagd wordt om informatie die de overheid al heeft. 

Wat als een inwoner of bedrijf er niet uitkomt in het digitale dienstverleningsproces?

Shift2 staat voor contact en verbinden, dus ook hier bieden wij oplossingen voor. Zo bieden wij een Klant Contact Systeem, dat als ondersteunende tool ingezet wordt om inwoners en bedrijven die telefonisch contact opnemen direct te kunnen helpen. Slimme integraties met een PDC en andere webcontent zijn direct voorhanden. Mocht aan de telefoon een inwoner of bedrijf niet in de eerstelijn direct geholpen kunnen worden, dan wordt doorverbinden of terugbellen in de tweedelijn in werking gesteld. Onze KCS-oplossing is dus het ideale verlengstuk van digitale dienstverlening.

Moderne architectuur- en realisatieprincipes

Lokale overheden staan voor de uitdaging om hun digitale infrastructuur te moderniseren en veilig te houden. Bij Shift2 begrijpen we deze uitdagingen en hanteren we de volgende principes om aan jullie specifieke behoeften te voldoen. 

Veiligheid en betrouwbaarheid  

Gezien de dagelijkse blootstelling van provincies aan cyberaanvallen, zorgen wij voor robuuste beveiligingsmaatregelen. Onze oplossingen voldoen aan de hoogste beveiligingsstandaarden, zodat jullie gegevens altijd veilig zijn​.

Transparantie en samenwerking  

Wij bevorderen samenwerking en kennisdeling tussen lokale overheden. Door efficiëntie en consistentie te verhogen, helpen we jullie om de dienstverlening te verbeteren en te innoveren​.

Flexibiliteit en wendbaarheid  

Onze systemen zijn ontworpen om snel aanpasbaar te zijn aan nieuwe technologieën en veranderingen in wet- en regelgeving. Dit zorgt ervoor dat jullie altijd up-to-date blijven en kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen​.

Data-integriteit en toegankelijkheid  

We zorgen voor een uitstekende informatiehuishouding waarbij gegevens veilig, toegankelijk en nauwkeurig beheerd worden. Dit is cruciaal voor datagedreven werken en het behouden van het vertrouwen van bugers​.

Gebruiksvriendelijkheid

Onze oplossingen zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten. Zowel inwoners als medewerkers van lokale overheden kunnen eenvoudig gebruikmaken van onze systemen, wat de werkdruk vermindert en de tevredenheid verhoogt​​.

Door deze principes toe te passen, ondersteunen wij jullie bij de digitale transformatie en helpen wij om de doelstellingen op het gebied van dienstverlening te realiseren. Bij Shift2 staan we klaar om jullie te helpen bij elke stap in dit proces. 

Voorbeelden van toepassingen

1. Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's)

Implementatie van digitale milieudienstverlening waarbij inwoners en bedrijven vergunningaanvragen en inspectierapporten online kunnen indienen en volgen.

2. Belastingsamenwerkingen

Ontwikkeling van een digitaal belastingportaal waar inwoners hun belastingaanslagen kunnen bekijken, betalingen kunnen doen en bezwaar kunnen maken tegen aanslagen.

3. Omgevingsdiensten

Een online platform voor vergunningverlening en handhaving waar inwoners en bedrijven omgevingsvergunningen kunnen aanvragen en de status van hun aanvragen kunnen volgen.

4. Sociale Werkbedrijven

Een systeem voor het matchen van werkzoekenden met geschikte werkplekken en het beheren van trajecten, waarbij zowel werkzoekenden als werkgevers toegang hebben tot relevante informatie.

5. Gemeenschappelijke Regelingen (GR's)

Een digitaal platform voor gezamenlijke dienstverlening waar inwoners toegang hebben tot een breed scala aan gemeentelijke diensten, van afvalbeheer tot jeugdzorg. 

Klaar voor de volgende stap in jouw digitale dienstverlening?

Ben jij werkzaam bij een van deze lokale overheden en ben jij klaar om jouw dienstverlening verder te digitaliseren en te verbeteren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we gaan graag het gesprek aan om te ervaren hoe we elkaar kunnen helpen. 

Neem contact op 

Lees ook onze artikelen...