De inhoud is geladen.

Logo SHIFT2
Logo SHIFT2

Over Shift2

Wij zijn Shift2!

Met onze software en diensten helpen we lokale overheden in Nederland om dichter in contact te staan met inwoners en ondernemers. Ons doel? Overheidszaken regelen zo eenvoudig maken als het gebruik van je favoriete app.

Shift2 is ontstaan uit de fusie van SIMgroep en Procura , waarbij we onze jarenlange expertise in overheidsdienstverlening hebben samengebracht. Ons doel is om de digitale dienstverlening van de overheid elke dag eenvoudiger en toegankelijker te maken.

We ondersteunen lokale overheden met onze moderne software en diensten om dichtbij inwoners te zijn wanneer dat nodig is, en op afstand te blijven waar dat kan. 

Onze USP: naast moderne, betrouwbare en veilige software onderscheiden wij ons met persoonlijke en toegankelijke service aan overheden. Wij staan echt in contact met jou, want wat maakt Shift+2 op jouw toetsenbord? Inderdaad, het @-teken, het internationale symbool voor contact.

Een stukje geschiedenis

Procura

Procura, opgericht in 1972, begon als uitgeverij gespecialiseerd in drukwerk voor lokale overheden in Nederland. Van waardepapieren zoals akten tot klappers voor registraties van persoonsgegevens en financiële administratie – Procura ontwikkelde en leverde het allemaal. Al snel na de oprichting ontdekten de eigenaren dat automatisering, destijds met mainframes en computers, een groot deel van de papierenverwerking zou overnemen. Eind jaren 70, begin jaren 80 werd dan ook de softwaretak van Procura opgericht. Papieren registraties werden vrijwel allemaal omgezet naar software, die door overheden naast papier gebruikt kon worden. Zo ontstonden er applicaties voor leerlingenvervoer, belastingen, financiële administratie, persoonsregistratie en verkiezingen. De afgelopen tien jaar heeft de softwaretak van Procura zich enkel gefocust op de expertises Burgerzaken (BRP) en Verkiezingen, twee domeinen waar kennis, zorgvuldigheid en dienstverlening hand in hand gaan.

"Wist jij dat Procura de eerste aangesloten GBA (in 1989) en BRP (in 2014) leverancier was in Nederland?"

Procura Software vs Procura Uitgeverij (materialen en drukwerk)

Tot oktober 2023 bestonden de werelden van materialen en drukwerk en software binnen Procura naast elkaar. Vanaf die datum is er een belangrijke wijziging geweest in de organisatie. Conxillium, de moedermaatschappij van Procura, richt zich met al haar bedrijven op software. De materialen- en drukwerk-tak van Procura was een belangrijke, maar ook wat uitzonderlijke business tak. Om deze reden is "de uitgeverij" overgedragen aan DataB mailservices in Leek. De naam Procura wordt ook voor de materialen- en drukwerk-tak door DataB nog gevoerd.

SIMgroep

In 2000, het jaar waarin Facebook nog niet bestond en World Online naar de beurs ging. De Nederlandse versie van Google was er nog niet, die kwam pas twee jaar later online. We hadden net de millenniumbug overleefd. Het was in deze tijd dat zeven enthousiaste jonge honden SIM oprichtten.

De eerste gemeenten hadden hun websites al online, maar de meeste stonden nog aan het begin van hun internetavontuur. Samen met onze klanten gingen we aan de slag. Vooral bij de kleinere organisaties was er ruimte om te experimenteren en te ontdekken wat het beste werkte.

In de afgelopen jaren is de online wereld enorm veranderd en is het hebben van een website als overheid de normaalste zaak van de wereld. De functie van de overheidswebsite is getransformeerd van een plek waar je alleen informatie ophaalt naar een platform waar je al je zaken met de overheid digitaal kunt regelen. SIM is in deze transitie meegegroeid en heeft zich nu al bijna 25 jaar bewezen als complete en betrouwbare leverancier voor lokale overheden. Onze kerncompetentie is toegankelijke digitale dienstverlening en onze missie is om de dienstverlening van de overheid elke dag simpeler te maken.

"Wist jij dat SIMgroep ruim 750 domeinen van de overheid beheert en er meer dan 7 miljoen inwoners van Nederland via SIM in contact zijn met de overheid?"

Start van onze samenwerking in 2022

Voordat onze samenwerking achter de schermen in 2022 begon, hadden we al een sterke verbinding doordat we onderdeel zijn van Conxillium. Conxillium is een groep bedrijven die zich specialiseren in hoogwaardige software voor overheden op het gebied van publiekszaken en het beheer van de openbare ruimte. Dat we vanuit SIMgroep (sinds 2000) en Procura (sinds 1972) nu onze krachten bundelen, voelt voor ons meer dan logisch. De afgelopen tweeënhalf jaar hebben de teams van SIMgroep en Procura intensief en succesvol samengewerkt en is er ook intern veel veranderd. Hoewel het niet eenvoudig is om twee bedrijven met hun eigen culturen succesvol te laten samensmelten, is inmiddels iedereen klaar voor de volgende stap: verder onder de nieuwe naam Shift2.

Wat verandert er?

De dienstverlening die je van ons gewend bent blijft ongewijzigd. Je kunt rekenen op dezelfde hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van onze oplossingen en het persoonlijke contact in onze dienstverlening. Onze huisstijl en logo zijn vernieuwd om onze nieuwe identiteit te weerspiegelen, maar onze toewijding aan jou als klant blijft hetzelfde. 

Door de krachten van de bedrijven te bundelen denken wel dat we nog meer waarde kunnen leveren aan onze klanten in het verdere digitaliseren van de overheidsdienstverlening waar dat kan. Shift2 staat voor innovatie, samenwerking en verbondenheid, en dat zie je terug in onze nieuwe uitstraling. 

Onze missie

Wij helpen lokale overheden dichtbij burgers te zijn waar het moet, en op afstand te blijven waar het kan. Wij maken het simpeler om zaken met de overheid te doen.

"Een wereld waarin het regelen van overheidszaken net zo eenvoudig is als het gebruik van je favoriete app."

Informatie opzoeken, iets regelen of de voortgang bekijken met één druk op de knop. Dit is wat we in veel aspecten van ons leven al gewend zijn. Helaas is dit bij overheidszaken nog niet altijd zo makkelijk. Wij willen dat veranderen en streven naar eenvoudige dienstverlening van lokale overheden, net zo makkelijk als andere digitale zaken. 

Dit doen we samen met de overheid en partners op de meest veilige, inclusieve en toegankelijke manier, voor iedereen.

TOGETHER WE IMPROVE

SIM Caribbean is al 15 jaar een vertrouwde leverancier in de Nederlands-Caribische regio, gespecialiseerd in digitale oplossingen. Vanaf 24 juni 2024 verandert onze moedermaatschappij, SIMgroep, haar naam naar Shift2 na een fusie met Procura. SIM Caribbean blijft als dochteronderneming van Shift2 onder dezelfde naam opereren vanwege onze sterke lokale merkidentiteit en verandert dus niet naar Shift2 Caribbean.

“We blijven een volledige dochteronderneming van Shift2 en blijven ons inzetten voor lokale ondersteuning en dienstverlening die perfect aansluit bij de behoeften van onze klanten in Aruba, Curaçao, de BES-eilanden en Sint Maarten,” aldus Wesley Eleonora, managing director SIM Caribbean.