Security.txt: een verplichte standaard voor de beveiliging van overheidswebsites

In deze blog ga ik in op wat security.txt inhoudt, waarom het verplicht is voor de overheid, wat de voor- en nadelen zijn, wat de relatie is met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en hoe wij als Shift2 onze klanten kunnen ontzorgen zodat voldaan kan worden aan deze nieuwe standaard. Geschreven door: Emiel Duinisveld (CISO)

Wat is security.txt?

Security.txt is een gestandaardiseerd tekstbestand dat belangrijke beveiligingsinformatie bevat over een website en wordt op de webserver geplaatst. Het biedt een gestructureerde manier om informatie te delen, zoals het beleid voor het rapporteren van kwetsbaarheden en contactgegevens voor ethische hackers of cyberonderzoekers.

Door deze informatie openbaar te maken, wordt de communicatie tussen de overheid en ethische hackers simpeler gemaakt, waardoor beveiligingsproblemen effectiever kunnen worden aangepakt. 

Bron: Digital Trust Center 

Verplichting voor de overheid

De Nederlandse overheid heeft security.txt verplicht gesteld voor alle overheidswebsites en is toegevoegd aan de 'Pas toe of leg uit'-lijst van Forum Standaardisatie per 25 mei 2023. Dit betekent dat Nederlandse gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties verplicht zijn om deze open standaard toe te passen. 

Het doel van deze verplichting is om transparantie en samenwerking te bevorderen, de responstijd op meldingen van kwetsbaarheden te versnellen en een consistente aanpak van beveiliging binnen de overheid te waarborgen. 

Begin dit jaar is een meting gedaan door ‘Internet.nl’, dat al validatie voor security.txt heeft toegevoegd bij de domeintest. Daaruit kwam naar voren dat slechts 20% van de onderzochte overheidswebsites een security.txt-bestand heeft. Met de verplichting wil het Forum Standaardisatie het gebruik dan ook verder vergroten.

De relatie tot de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een referentiekader ontwikkeld door de Nederlandse overheid om de informatiebeveiliging van overheidsorganisaties te verbeteren. 

De BIO verplicht o.a. om een procedure te hebben voor het ontvangen en afhandelen van kwetsbaarheidsmeldingen. Door security.txt te implementeren, voldoe je aan de richtlijnen van de BIO met betrekking tot transparantie in beveiligingsbeleid, samenwerking met externe partijen en risicobeheer.

Voor- en nadelen van security.txt

De verplichte implementatie van security.txt biedt verschillende voordelen voor de overheid. Allereerst bevordert het transparantie en samenwerking met ethische hackers en cyberonderzoekers. Door duidelijke richtlijnen en contactinformatie te verstrekken, kunnen overheidsinstanties actief betrokken worden bij het melden van kwetsbaarheden, waardoor de beveiliging sneller kan worden verbeterd. Daarnaast zorgt security.txt voor een consistente aanpak van beveiliging binnen de overheid, waardoor ethische hackers en cyberonderzoekers gemakkelijker de juiste contactpersonen kunnen vinden en meldingen op de juiste manier kunnen doorgeven. 

Hoewel security.txt een nuttige standaard is voor het verbeteren van de beveiliging van websites, zijn er ook enkele potentiële nadelen.

  • Security.txt vereist handmatige invoer en onderhoud van de informatie.
    Hierdoor is er altijd een kans op menselijke fouten, zoals typfouten en verouderde contactinformatie. Het is dan ook aan te raden om het bestand regelmatig te controleren en bij te werken om deze fouten te minimaliseren.
  • Het openbaar maken van contactinformatie in security.txt kan leiden tot een verhoogd risico op phishing-aanvallen.
    Aanvallers kunnen de contactgegevens misbruiken om zich voor te doen als cyberonderzoekers of overheidsfunctionarissen. Het is belangrijk om bewustzijn te creëren rondom dit risico en de nodige maatregelen te treffen, zoals het verifiëren van de identiteit van de melder voordat gevoelige informatie wordt gedeeld. 

Hoewel deze nadelen bestaan, wegen ze meestal niet op tegen de voordelen van het implementeren van security.txt. Door zorgvuldig de informatie in het tekstbestand te beheren en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen de potentiële nadelen effectief worden beperkt.

Shift2 ontzorgt haar klanten

Inmiddels maken ruim 100 overheidsinstanties gebruik van ons content management systeem ‘SIMsite powered by Drupal’. Wij hebben ons geconformeerd aan de geldende open standaarden en garanderen een 100% score op internet.nl voor onze klanten waarvoor wij de website hosten. Vanaf heden kunnen onze klanten op een gemakkelijke wijze zelf security.txt opstellen en publiceren binnen SIMsite.

Algehele conclusie 

Security.txt is een belangrijke stap in de beveiliging van overheidswebsites. De verplichting voor gebruik binnen de overheid bevordert transparantie, samenwerking en een consistente aanpak van beveiliging. Het voldoet aan de richtlijnen van de BIO en draagt bij aan het verbeteren van de informatiebeveiliging van overheidsorganisaties. Door security.txt te implementeren kunnen overheidsinstanties kwetsbaarheden sneller oplossen en het vertrouwen van burgers vergroten. 

Laten we er samen voor zorgen dat we de adoptie van deze standaard van slechts 20% naar een hoger niveau weten te brengen!

Goed nieuws!

Voor al onze klanten hebben we deze functionaliteit standaard in het Content Management Systeem beschikbaar. Ben je nog geen klant, maar wil je graag meer weten over onze websites en de beveiliging daarvan?

Neem dan contact met ons op