Het belang van KPI's als succes voor overheidswebsites

Inwoners vertrouwen op websites van (lokale) overheden voor toegang tot essentiële diensten, informatie en transparantie. In de praktijk is het meten van de effectiviteit van deze websites is echter een uitdaging. Hier komen Key Performance Indicators (KPI's) in beeld. Laten we een diepere duik nemen in waarom KPI's cruciaal zijn voor het succes van overheidswebsites. 

computerscherm met dashboard

De kern van KPI's

KPI's fungeren als meetbare eenheden die het succes van een organisatie op verschillende gebieden weerspiegelen. Voor overheidswebsites kunnen KPI's variëren van gebruikerservaring tot toegankelijkheid en van beveiliging tot het bereiken van beleidsdoelen. Door KPI's te hanteren kan jouw team op een gestructureerde manier doelstellingen opstellen en haar prestaties evalueren. Dit biedt bovendien handvatten voor interne communicatie en verantwoording aan belanghebbenden. Maar welke KPI's zijn er nu precies?

Toegankelijkheid als prioriteit

Een KPI voor overheidswebsites is toegankelijkheid. Het laten toetsen van de website en het aanpakken van de geconstateerde issues vormt doorgaans niet de grootste uitdaging. Het zijn vooral de operationele processen en het beleid omtrent toegankelijkheid die als knelpunt ervaren worden. Het opstellen van simpele doelstellingen die zich richten op het kernprobleem, kunnen al een groot verschil maken. Zo kun je bijvoorbeeld als doelstelling hebben dat je in Q2 2024 sjablonen hebt opgesteld voor Word documenten, een (herhaal) Awareness sessie hebt gedaan met interne stakeholders om de bewustwording te vergroten of dat de doorlooptijd voor het oplossen van gerapporteerde toegankelijkheidsproblemen wordt verkort naar 7 dagen. 

Veiligheid als maatstaf

We weten allemaal dat online veiligheid van groter belang is geworden door toename van zowel online dienstverlening als cyberbedreigingen. Je zou dus verwachten dat overheidswebsites volledig hieraan voldoen. We hebben 101 subsites onderzocht van derden, en daaruit kunnen we concluderen dat maar liefst 74% nog niet volledig als veilig kan worden beschouwd. Bij diverse sites worden er zelfs persoonsgegevens verwerkt. We zien dat dit vaak leveranciersafhankelijk is. Het is dus noodzaak om hier niet alleen inzicht in te krijgen, maar om ook KPI's op te stellen ter waarborging.

"Van meer dan 100 onderzochte websites van gemeenten, is op dit moment maar liefst 74% nog niet volledig veilig."

Burgerbetrokkenheid verhogen

Websites hebben vaak verschillende doelstellingen. Dit kan zijn ter informatie over producten en diensten of over beleidsontwikkeling, maar ook over evenementen of ten behoeve van participatie. KPI's die de mate van doelbereiking meten bieden waardevolle inzichten, zoals het aantal downloads van ingevulde formulieren waarin inwoners op een campagne website worden gevraagd om een boom te planten, het aantal keren dat een video is bekeken of gedeeld voor citymarketing of de frequentie waarin het ambitie akkoord is gedownload. Deze gegevens kunnen helpen bij het evalueren van de effectiviteit van de online dienstverlening. En het sturen van beleidsontwikkelingen helpt ook bij het identificeren van de behoeften en zorgen van de samenleving. 

Performance KPI's

Naast toegankelijkheid, veiligheid en burgerbetrokkenheid, is het van belang om KPI's te relateren aan thema's die de algemene gebruikersvriendelijkheid bevorderen en een positieve bijdrage hebben aan zaken zoals zoekmachine optimalisatie. Denk hierbij aan de frequentie van monitoring op broken links, HTML fouten en een correcte toepassing van open standaard documenten. 

Continue verbetering door analyse

Het implementeren van KPI's is niet voldoende; er moet ook aandacht worden besteed aan continue monitoring en analyse. Door regelmatig KPI-gegevens te evalueren, kan je inzicht krijgen in trends, knelpunten identificeren en strategieën ontwikkelen voor verbetering. Een cyclisch proces van meten, analyseren en aanpassen is de sleutel tot het succesvol implementeren van KPI's op je website. 

Aan de slag met jouw online landschap?

Bij Shift2 begrijpen we de complexiteit van het beheer van websites binnen lokale overheden. Voordat je aan de slag kunt gaan met je KPI’s is het belangrijk dat je een volledig beeld hebt van je online landschap. Wij helpen je graag bij het in kaart brengen hiervan. Hiervoor nemen we al jouw websites onder de loop. Ook van derden. Hieronder lees je hoe we dat doen: 

  • We zorgen eerst dat we het huidige online landschap van jouw organisatie in kaart hebben. We analyseren bestaande websites en identificeren kansen voor verbetering;  
  • We bieden overzicht van jouw online landschap en inzicht in belangrijke KPI’s binnen de performance; 
  • Door de inzet van onze consultants zorgen we voor extra handjes. We ontzorgen je in het proces en dit bespaard tijd; 
  • Op basis van de analyse benadrukken we specifieke gebieden voor kwaliteitsverbetering. Denk aan webbeheer, wet- en regelgeving, toegankelijkheid etc. We geven praktische oplossingen om jouw online landschap naar een hoger niveau te tillen.  

Neem vrijblijvend contact op